HedgePole AG

Schwerzistrasse 6

8807 Freienbach

Switzerland

tel: +41 (0) 55 410 69 81

fax +41 (0) 55 410 69 82

HedgePole (Polska) Sp. z o.o

Marcelinska 92

60-324 Poznan

Poland

tel: +48 (0) 61 841 00 80

fax +48 (0) 61 847 53 29

HedgePole (Polska) Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000257687, NIP: 781 178 21 29, Kapitał zakładowy PLN 50 000,00.

For further information please contact

info@hedgepole.com

COPYRIGHT 2017 HEDGEPOLE ALL RIGHTS RESERVED